Dây đàn Elixir Nanoweb

Dây đàn Elixir Nanoweb

Dây đàn Elixir Nanoweb

Pack 3 bộ Dây Đàn Guitar Electric Elixir 16542 (Cỡ 10-46 - Phủ lớp Nanoweb cao cấp) - Phân phối bởi Guitar Bình chuyên bán đàn piano, đàn organ, ...
  • 0
  • Liên hệ
  • 64
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Nanoweb 80/20 Acoustic Guitar Strings

Pack 3 bộ Dây Đàn Guitar Electric Elixir 16542 (Cỡ 10-46 - Phủ lớp Nanoweb cao cấp) - Phân phối bởi Guitar Bình chuyên bán đàn piano, đàn organ, ...

Sản phẩm cùng loại