Dịch vụ

Tailor-made guitars

Làm đàn theo yêu cầu của khách hàng trong và ngòai nước


 


 


 

Nhận design và cẩn ốc Xà cừ (Mother of Pearl) trên các loại nhạc cụ. 

Có thể xem mẫu tại: http://thanginlay.wevina.vn/


 


 

 

 

KHÁCH HÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sáng chủ nhật ở Binhguitar:

 

 

 

 


How is the set of guitar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số loại gỗ quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Advertising