Guitar 12 Strings
Giá: 6.500.000 Đ
Mã sản phẩm: G12St
Đặt hàng

B&S Gỗ Maple
Top Sitka Spruce
Khóa Đài Loan
Dây Mỹ

 

 

 

 

 


Advertising
Giỏ hàng