Acoustic Taylor
Giá: 6.500.000 Đ
Mã sản phẩm: TL-65
Đặt hàng

Dáng Taylor
B&S: Acacia AAA
Top Cedar
Inlayed MoP
Khóa Đài Loan
Dây Mỹ

 


Advertising
Giỏ hàng