Đàn điện - Solo guitar
Giá: 5.500.000 Đ
Mã sản phẩm: E-55
Đặt hàng

Dáng: Cello
Body&Neck: Solid Mable
Korean Pick up and Hardware
Inlayed MoP
Hộp cứng

 

 

 

Advertising
Giỏ hàng