Customer Order Cần rời
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm:
Đặt hàng

B&S: Gỗ Indian Rose Wood
Top: Spruce AAA
Fretboard: Ebony
Nut&Sadle: Bone
Bridge Ebony (Through)
Dây: Elixir
Khóa: Special Taiwan

 

 

 

 

 


Advertising
Giỏ hàng