Customer Order
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: Tenor Guitar
Đặt hàng

Indian Rose Wood


Cedar Top


Ebony Fretboard


MoP Inlay


Model: Tenor Guitar

 

 

 


Advertising
Giỏ hàng