Customer Order
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: Double Neck
Đặt hàng

Indian Rose Wood Back&Side

3A Cedar Top

Mahogang Neck

Ebony Fretboard

MoP Inlay

Fishman Pick-up

Model: Double Neck

 

 

 

 

 

 

 


Advertising
Giỏ hàng