Archtop Guitar
Giá: 8.000.000 Đ
Mã sản phẩm:
Đặt hàng

Top: Sitka Spruce

Back&Side: Acacia wood

Tailpiece: Rose wood

 

 

 

 

 

 


Advertising
Giỏ hàng