814 CE copy
Giá: 4.500.000 Đ
Mã sản phẩm: A-017
Đặt hàng

814 CE Copy

B/S: Acaria

Top: Sitka Spuce

Maple neck

Fretboard: Rose wood

Derjung machines

String: EXP 26 Daddario 

 

 

 

 

 


Advertising
Giỏ hàng