Archtop Guitar
Giá: 8.000.000 Đ
Mã sản phẩm: Ar00
Đặt hàngFlamed Maple B&S

Sitka Spruce top

Ebony fretboard

Mahogany neck

Taipiece and bridge: Ebony

Advertising
Giỏ hàng