Acoustic Guitar
Giá: 2.000.000 Đ
Mã sản phẩm: A-14
Đặt hàng

 


Spruce top

Mahogany neck

Taiwan machine head

Advertising
Giỏ hàng