Guitar 12 strng
Giá: 3.000.000 Đ
Mã sản phẩm: G 12
Đặt hàng

Chất liệu : Gỗ Hồng điệp

                    Mặt Thông nguyên tấm ( Spruce AA Grade)

                    Cần đàn: Mahogany

                     Fret- board: gõ đen

Phụ kiện: Khóa Nhật, Phím , Dây Đài loan  

Màu: Sunburt, PU Bong

 

Advertising
Giỏ hàng