Koa Hawaii Guitars

Một clip ngắn nói về chất lượng của cây đàn guitar cao cấp được làm từ bỗ Koa và Cedar top.

Thông tin tư vấn
Advertising